groenestroom

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

hoeveel mensen gebruiken er groene stroom??

Reacties

Einde boetes groenestroomregeling in zicht

Datum: 14/11/2005

Dit jaar zal er voor het eerst voldoende groene stroom geproduceerd worden, zodat het aantal beschikbare groenestroomcertificaten en het opgelegde quotum in evenwicht zullen zijn. Wellicht zullen er daardoor volgend jaar nauwelijks nog boetes opgelegd worden aan de electriciteitsleveranciers.

Elke leverancier moet voor de verkoop van stroom een hoeveelheid groenestroomcertificaten kunnen voorleggen. De regering voerde dit in om te zorgen dat tegen 2010 6 % van de verbruikte stroom met hernieuwbare bronnen wordt opgewekt. Een leverancier kan de certificaten aankopen of krijgt ze door zelf hernieuwbare energie op te wekken. Wordt het quotum niet gehaald, dan wordt een boete opgelegd.

De laatste maanden is de productie van groene stroom sterk toegenomen, vooral door windmolenparken en biomassacentrales. Daardoor zullen er bij de volgende controleronde in maart 2006 wellicht nauwelijks nog boetes opgelegd moeten worden en komt er ook een einde aan de talloze rechtszaken die leveranciers aanspanden tegen deze regeling.

Bron: De Tijd 12 november 2005, p. 8

Mvg, Roel