help! goede isolatievoornemens vallen in duigen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Ik volg sinds enkele weken met groeiende belangstelling de discussies op dit forum. Dit heeft mij overtuigd van het nut om onze nieuw te bouwen woning goed te isoleren.
Maar nu vrees ik dat het inzicht wat laat is gekomen. Onze bouwplannen zijn al ver gevorderd en de werken zouden in februari 2004 starten.
We hebben onze architect ingelicht over ons voornemen om naar een K-30 te streven met de isolatiediktes die ik op dit forum gelezen heb: 10cm in vloeren, 15 in muren en 20 cm in het dak.
Maar daar begint het schoentje te knellen. Onze architect heeft geen ervaring met dit soort constructies en ziet alleen maar problemen maar geen oplossingen. We hebben samen al gezocht naar antwoorden, ook via VIBE enz. maar daar kan je blijkbaar alleen terecht om een cursus te volgen.
Zowel architect als aannemer zijn van mening dat de genoemde isolatiediktes veel extra kosten meebrengen o.w.v.:
1. bredere funderingssleuven nodig
2. dus meer beton
3. meer isolatiemateriaal (evident)
4. problemen met gevelmetselwerk: dit zou bijna zelfdragend moeten worden want door de brede spouw kan je er niet meer op rekenen dat de constructie stevig genoeg blijft
5. extra kosten omdat je voor het gevelmetselwerk profielen en balken moet voorzien
6. hoe aansluiting rond ramen goed oplossen? (omdat je daar met een 'spleet' zit omdat de muur dikker is dan in normale opbouw
7. ook de aansluiting tussen vloer en muren zou een zwak punt worden
8. punten waar het dak op de muren rust

enz...

Het is mij zelf niet helemaal duidelijk waar het om gaat omdat ik onvoldoende technische achtergrond heb.

Weet er iemand waar we onze architect naartoe kunnen sturen voor een concreet antwoord op dit soort vragen, liefst zonder dat ze zich moet inschrijven voor een cursus want dit blijkt een te grote tijdsinvestering?

Muren met een isolatie van 10 cm zien architect en aannemer wel zitten omdat ze dan toch nog te werk kunnen gaan op de hun vertrouwde manier.

Of bestaan er isolatiematerialen met een betere k-waarde, die we over het hoofd zien, en waarvoor je geen muur van 39 cm nodig hebt?

Een andere aannemer zoeken vinden we niet meer echt haalbaar omdat we einde september 2004 uit onze huidige woonst moeten vertrekken en de nieuwbouw dan bewoonbaar moet zijn..