Isofloc

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

hi,

Ben dit weekend ff langs geweest bij ecobouw voor info betreffende isofloc ed als isolatie.

Nu zie ik hier bijvoorbeeld dat ze langs de binnenzijde een dampscherm plaatsen.
Als ik nu een traditionele dakconstruktie neem, dan zie ik de balken (juffers) dwars op het dak liggen 1.3m tot 1.5m uit elkaar met daar bovenop van onder naar boven de kepers alle 35 -40 cm.. Hoe zit dat nu met die vlokken ?
Als ik dat doek slechts om de 1.30 kan vastmaken, kan ik me voorstellen dat dit papier zich gaat ophopen en gewoon als een prop bij elkaar zakt.
Klopt deze redenering ?

Ik heb het zo niet met die cellit platen. oa ook omdat in de documentatie staat dat deze bol kunnen komen te staan door vocht. Als ik nu mijn onderdak zou laten leggen met bv unidek of powerroofplaten, kan ik het onderdak dan nog verder isoleren met isofloc ?

Klopt het dat de ingeblazen vlokken +/- 85 -125 euro kosten /m³.
De prijzen die ik hier heb (niet ingeblazen) zijn +/- 45 euro m³
Kan je als doe het zelver dan niet beter de vaste platen zelf leggen? kom je dan niet prijselijker uit ?

Graag advies.

Nickske

Reacties

Dag iedereen,

Op mijn dak liggen er 2 onderdakplaten een van pavatex en een menuseriet plaat van eternit. Mag ik hier nog cellulose laten onderblazen? Is menuseriet dampopen??

Mvg

Dieter

Er wordt hier gesproken dat het een ideaal milieuvriendelijk product is, maar als ik dit lees denk ik toch heel anders over.

Cellulose

Van alle alternatieve isolatiematerialen staan de producten op basis van cellulose momenteel het meest
ter discussie1-2-3-4-5-6. En wel op drie
punten:
I) de mogelijke carcinogeniteit
(kankerverwekkendheid) van cellulose-
vezels,
2) het gevaar van aan de cellulose
toegevoegde chemicaliën, en
3) het gevaar van giftige stoffen die
al in de papierachtige grondstoffen
aanwezig waren.

(ad 1) De mogelijke
carcinogeniteit van cellulose-vezels wordt in de wereld steeds vaker onderzocht. Het Duitse Fraunhofer instituut concludeert zelfs op basis van onderzoek dat cellulose-vezels zich op dezelfde manier als asbest in de longen nestelen, en dat ook deze vezels horizontaal splijten tot
veel dunnere vezeltjes. Bovendien bleek uit onderzoek op productielocaties van cellulosevezelisolatiematerialen
de concentratie fijn stof ruim drie maal hoger dan de toelaatbare waarde. Tijdens de verwerking van celluloseproducten wasde concentratie inadembare (respirabele) vezels/m3, maar zakte deze concentratie na beëindiging van de werkzaamheden en reiniging van
de bouwplaats tot 1.000 vezels/ m3. Gevormde cellulose-producten bleken zich beter te gedragen. Al met al lijken voorzichtig en vooral veel meer onderzoek dus geboden.

(ad 2) Datzelfde geldt voor het tweede punt van cellulosekritiek: de chemische toevoegingen om het
materiaal vlamvertragend te maken (boor-verbindingen) en gevaarlijke chemicaliën voor andere eigenschappen.
Het is bekend dat deze stoffen bijzonder slecht zijn voor de
gezondheid van de mens. Aangenomen wordt dat door het inademen van het zwaar geïmpregneerde cellulose-
isolatiestof boorzuren in het longweefsel terecht kunnen komen. In welke mate dat gebeurt en welke
schadelijke effecten kunnen optreden, is echter nog niet bekend.

(ad 3) Het derde punt van kritiek heeft te maken met de stoffen die al in de grondstof bestaat meestal
uit fijngemalen oude kranten of ander drukwerk. Resten van oplosmiddelen, drukinkten en andere stoffen komen ook in het ‘nieuwe’ isolatiemateriaal terecht. De British
Journal of Industrial Medicine heeft er al voor gewaarschuwd dat enkele van deze stoffen (zeer) kankerverwekkend kunnen zijn. Andere discussies
omtrent cellulose-isolatiematerialen hebben te maken met
het vochtgedrag en de aantasting door ongedierte.

bron vermelden aub ...

‘Wärmedämmstoffe unter ausgewälten
ökologischen Aspekten’,
Michael Barg, Fachhochschule Hannover
FB Bauingenieurswesen, 1996.

‘The Toxicity of Wool and Cellulose
Fibres’, J.M.G. Davis, Institute of Occupational
Medicine, Edinburgh, UK,
241195.

‘Die Alternatieven; wie gut sind ökologische
Dämmstoffe wirklich?’ ,
Dr. Margit Fuehres, Isoliertechnik 5-96.

Intussen heb ik uw echte bron gevonden. Ze is niet direct onpartijdig maar toch interessant om eens te lezen:

http://www.stybenex.nl/pdf_new/factsheet%2003.pdf

Nee dat klopt maar isofloc of stybenex zal niet gaan verkondigen dat hun product niet zuivere koffie is.

De referenties zijn wel van onafhankelijke instituten waar iedere producent dankbaar gebruik van maakt zoals het voor hun goed uitkomt.

Over eps zal ook genoeg te vinden zijn waarom je het niet moet toepassen.
Echter de onderzoeks gegevens zijn zeker niet zorgeloos mbt een gezond leefklimaat thuis.

Door tijdsgebrek luk ik er reeds geruime tijd niet meer in tussen te komen bij discussies op dit nochtans interessante forum. Maar hier moet ik toch even op reageren.

Ik geef toe dat de tekst betreffende cellulose zodanig goed opgemaakt is dat er inderdaad aanleiding wordt gegeven tot twijfelen aan dit product. Wat allicht de bedoeling is van de Vereniging van fabrikanten van EPS-bouwproducten. Voor zover de tekst concreet is probeer ik er systematisch op in te gaan.

"Van alle alternatieve isolatiematerialen staan de producten op basis van cellulose momenteel het meest ter discussie. En wel op drie punten:
I) de mogelijke carcinogeniteit (kankerverwekkendheid) van cellulosevezels,
2) het gevaar van aan de cellulose toegevoegde chemicaliën, en
3) het gevaar van giftige stoffen die al in de papierachtige grondstoffen aanwezig waren.
(ad 1) De mogelijke
carcinogeniteit van cellulose-vezels wordt in de wereld steeds vaker onderzocht."

Daar is op zich uiteraard niets verkeerd mee. Integendeel zelfs. Het is bijzonder moeilijk aan te tonen dat een bepaalde stof op geen enkele manier kankerverwekkend is. Hoe meer onderzoek dus hoe beter. In afwachting van definitief uitsluitsel vindt ik het toch goed in het achterhoofd te houden dat grootschalige industriële verwerking van hout en andere plantaardige stoffen (vlas, katoen enz.) reeds heel lang gebeurt. In het artikel waaruit de tekst over cellulose is gelicht wordt ook gezegd dat van de "alternatieve" isolatiematerialen veelal nog niet veel geweten is. Maar reeds in de jaren 20 van de vorige eeuw werden er in de Verenigde Staten machines gebruikt om cellulosevlokken te spuiten, hoofdzakelijk voor het isoleren van zolderingen van bungalows. Cellulosevlokken worden reeds langer toegepast als isolatie dan bijvoorbeeld minerale wol. Mij lijkt dat, mochten er echt serieuze problemen zijn betreffende het kankerverwekkend zijn van cellulosevezels, deze allicht reeds eerder aan het licht zouden zijn gekomen.

“Het Duitse Fraunhofer instituut concludeert zelfs op basis van onderzoek dat cellulose-vezels zich op dezelfde manier als asbest in de longen nestelen, en dat ook deze vezels horizontaal splijten tot veel dunnere vezeltjes.”

Een andere lezer van het forum bezorgde mij volgende tekst, die allicht over hetzelfde onderzoek gaat:
Biopersistence of cellulose
Durability, a phenomenon related to the biopersistence of inhaled particles inside lung tissues, is believed to be an important parameter in determining the pathogenicity of inhaled solid materials. In a recent study conducted at Germany's Fraunhofer Institute, durability of cellulose fibres in the rat lung was examined. Chemically pure hardwood cellulose fibres and the commercial product Isofloc were tested across a range of fibre dimensions. The researchers found that one year after treatment (instillation), both types of cellulose fibre remained present in the lungs of the test animals.
The hardwood fibres remained unchanged to a large extent; the calculated half-life of fibre clearance is in the range of 1000 days. For the commercial product, Isofloc, fibre splitting made it difficult to calculate a half-life, however calculated on the basis of fibre mass, the researchers estimated a half-life of 72 days.
Muhle H. & Bellmann B. Examinations of cellulose fibre durability in the rat lung, Fraunhofer Institute for Toxicology and Aerosol Research, 1995.
Wanneer we aannemers een opleiding geven als isofloc-plaatser wijzen we er al jarenlang op dat cellulosevezels, net als houtstof, een jaar en langer in de longen kunnen blijven. Net als bij zoveel andere activiteiten in de bouw (zagen, slijpen, schuren, borstelen, …) komt stof vrij dat een belasting kan vormen van de longen. Het is als aannemer dan ook aangewezen je tegen dit stof te beschermen met een mondmasker met fijnstoffilter of met een aangezichtsmasker met ventilator en luchtfilter.
Een belangrijk verschil met asbestvezel is bij mijn weten dat de cellulosevezels, uiteindelijk afgevoerd worden met het vocht dat in de longen aanwezig is. Als ik het goed begrijp stelt de studie dat na 72 dagen de massa vezels nog aanwezig in de longen gehalveerd is. De formulering “ …zich op dezelfde manier als asbest in de longen nestelen” laat het, allicht met opzet, anders uitschijnen.

“Bovendien bleek uit onderzoek op productielocaties van cellulosevezelisolatiematerialen de concentratie fijn stof ruim drie maal hoger dan de toelaatbare waarde.”

Dit is een heel spijtige zaak. Over welke locaties het gaat wordt hier niet gespecificeerd. Bij isofloc heb ik zelf moeten vaststellen dat op het vlak van persoonlijke bescherming (stofmasker, oorbeschermers tegen geluidsoverlast) de productiearbeiders, zoals dat jammer genoeg op vele plaatsen het geval is, de aanbevelingen niet volgden. De laatste jaren is de situatie op het vlak van stof en geluid evenwel sterk verbeterd.

“Tijdens de verwerking van celluloseproducten was de concentratie inadembare (respirabele) vezels/m3, maar zakte deze concentratie na beëindiging van de werkzaamheden en reiniging van de bouwplaats tot 1.000 vezels/ m3.”

Bij de toepassing op de werf kan de hoeveelheid vezels/m³ inderdaad heel hoog oplopen. Daarom wordt systematisch gevraagd het inblazen niet gelijktijdig met andere bouwactiviteiten te laten doorgaan. Zowel de aannemer die inblaast als de assistent aan de machine waarmee de vlokken worden geblazen dienen een masker te dragen.

“Gevormde cellulose-producten bleken zich beter te gedragen.”
Onderzoek in Duitsland heeft uitgewezen dat in de binnenlucht van woningen geïsoleerd met isofloc gemiddeld minder vezels/m³ aanwezig zijn dan in soortgelijke woningen geïsoleerd met “traditionele” isolatie. Dit ligt evenwel niet aan de isofloc op zich, wel aan het feit dat isofloc (en de handelaars, aannemers en ontwerpers die er mee samenwerkten) in Duitsland de pioniers waren in luchtdicht bouwen.

“(ad 2) Datzelfde geldt voor het tweede punt van cellulosekritiek: de chemische toevoegingen om het materiaal vlamvertragend te maken (boor-verbindingen) en gevaarlijke chemicaliën voor andere eigenschappen.”

“… gevaarlijke chemicaliën voor andere eigenschappen.” Geef toe, straffe taal, je zou van minder gaan twijfelen. Wel klinkklare onzin als het gaat over isofloc, dat voor 92 % uit krantenpapier bestaat en 8 % boorverbindingen (4 % boorzout en 4 % boorzuur). Daarbuiten helemaal niets.

“Het is bekend dat deze stoffen bijzonder slecht zijn voor de gezondheid van de mens.”

Boorzout en boorzuur zijn minder gevaarlijk dan keukenzout. Keukenzout wordt niet achter slot en grendel bewaard: de kans dat een kind van 20 kg 75 gram keukenzout eet (de letale dosis) is immers vrij klein. Nog onwaarschijnlijker lijkt me dat het zelfde kind 2 volle emmers isofloc (met de letale dosis boorverbindingen) op eet.
Via inademen dan misschien? Na 8 uur isofloc spuiten zonder masker heeft men ongeveer een duizendste van de gevaarlijke dosis ingeademd. Dit stemt overeen met de gemiddelde dagelijkse dosis die we via ons voedsel innemen. Of met de helft van de hoeveelheid boor aanwezig in een gemiddeld glas rode wijn. En zet men een masker op wordt het nog een factor honderd minder.
Ook achteraf voor de bewoners is het een hele opgave een intoxicatie op te lopen. Je moet de isolatie al opwarmen tot 70°C en dat combineren met een relatieve luchtvochtigheid van 100 % opdat de boorverbindingen zouden vervluchtigen.

“Aangenomen wordt dat door het inademen van het zwaar geïmpregneerde cellulose-isolatiestof boorzuren in het longweefsel terecht kunnen komen. In welke mate dat gebeurt en welke schadelijke effecten kunnen optreden, is echter nog niet bekend.”

In welke mate het kan gebeuren is hierboven al aangegeven. Boraten zijn zeer goed oplosbaar in water. De halfwaardetijd bij inname bedraagt minder dan 24 uur. Volledige afbouw gebeurt binnen de 4 dagen.

“(ad 3) Het derde punt van kritiek heeft te maken met de stoffen die al in de grondstof bestaat meestal uit fijngemalen oude kranten of ander drukwerk.”
Bij isofloc mag dat “ander drukwerk”, waaraan mogelijk vulstoffen, gladmakers, glansmiddelen en dergelijke meer werden toegevoegd, alvast geschrapt worden.

“Resten van oplosmiddelen, drukinkten en andere stoffen komen ook in het ‘nieuwe’ isolatiemateriaal terecht.”

Klopt, al is het me niet duidelijk wat onder “andere stoffen” moet worden verstaan. Maar het werken in een krantenwinkel waar dagelijks pakken vers gedrukte kranten worden aangeleverd is wat betreft oplosmiddelen al vast veel gevaarlijker. Vele mensen lezen hun krant tijdens het eten en dragen daarbij geen beschermkledij. isofloc wordt gemaakt van kranten die gemiddeld een tiental dagen oud zijn. De kans op resten oplosmiddelen wordt daardoor alvast veel kleiner.

“De British Journal of Industrial Medicine heeft er al voor gewaarschuwd dat enkele van deze stoffen (zeer) kankerverwekkend kunnen zijn.”

Als zou blijken dat de oplosmiddelen en inkten gebruikt voor het drukken van kranten inderdaad kankerverwekkend zouden zijn wordt het de hoogste tijd het gebruik van deze stoffen te verbieden.

“Andere discussies omtrent cellulose-isolatiematerialen hebben te maken met het vochtgedrag en de aantasting door ongedierte.”

Tot slot nog een paar verdachtmakingen in bijzonder algemene bewoordingen, zodat het moeilijk is in enkele zinnen te riposteren. Toch een poging in het volgende bericht.

Vochtgedrag: isofloc is hygroscopisch en daardoor bijvoorbeeld niet geschikt voor volledige spouwmuurvulling. Maar in vele andere toepassingen, onder meer bij het isoleren van houten constructies, is dit juist een voordeel, omdat het vochtbufferend vermogen sterk toeneemt en daardoor de vochtbelasting van het hout minder groot wordt. isofloc is bijzonder goed beschermd tegen schimmels (zelfs huiszwam maakt geen kans). In Duitsland was ik aanwezig bij de verbouwing van een dak dat 16 jaar eerder geïsoleerd was met isofloc ingespoten in rechtstreeks contact met de pannen (zonder onderdak). Zowel de isofloc zelf als de pannen en het hout waren in perfecte staat, buiten de plaatsen waar, aan de voet van een dakkapel, veel water naar binnen was gesijpeld. In Scandinavië wordt, onder meer in de strijd tegen het sick-building-syndroom, waaraan dikwijls schimmelsporen ten gronde liggen, aangeraden om constructies waarin af en toe condensatie zou kunnen optreden te isoleren met cellulose beschermd door boraten i.p.v. met minerale wol. Op de duizenden werven in België gerealiseerd sinds 1989 is bij mijn weten nog maar een vijftal keer een vochtprobleem in de isofloc opgetreden en dit steeds bij de opbouw zelf, door insijpelen van grote hoeveelheden vocht door fouten in dakbedekking of buitenbekleding van de wanden. Al jaren ontmoet ik mensen die hebben horen zeggen dat er problemen zijn met vocht in isofloc en al jaren vraag ik hen mij te melden waar dat dan wel is opdat ik eens zou kunnen gaan kijken. Tot op heden ben ik nog nergens moeten gaan zien …. Waarmee ik niet wil zeggen dat vochtproblemen uitgesloten zijn.

Ongedierte tenslotte. 1,5 % boorzout volstaat in principe als bescherming tegen insecten. Met de 8 % boraten zitten we op dat vlak met een ruime reserve. Knaagdieren ligt moeilijker: door de toegevoegde boraten is de cellulose alvast geen voedsel meer voor knaagdieren. Maar minerale wol en synthetische isolatiematerialen zijn dat evenmin. Toch zijn deze producten erg gegeerd als locatie om nesten en gangen in te maken. Als er bijvoorbeeld in Duitsland dan al discussies zouden zijn over isofloc en knaagdieren dan gaat het allicht over de vraag of isofloc minder aantrekkelijk zou zijn dan minerale wol of EPS, omdat bij het graven van een gang doorheen de vlokken deze steeds neiging heeft opnieuw dicht te slibben. Vergelijking van de staat van de isolatie van bijvoorbeeld varkenstallen een aantal jaar na het aanbrengen schijnt alvast in die richting te wijzen. De basisregel blijft evenwel dat er moet naar gestreefd worden de knaagdieren de toegang tot de isolatie te beletten.

Vriendelijke groeten,
Paul Eykens

@ "Een belangrijk verschil met asbestvezel is bij mijn weten dat de cellulosevezels, uiteindelijk afgevoerd worden met het vocht dat in de longen aanwezig is. Als ik het goed begrijp stelt de studie dat na 72 dagen de massa vezels nog aanwezig in de longen gehalveerd is. De formulering “ …zich op dezelfde manier als asbest in de longen nestelen” laat het, allicht met opzet, anders uitschijnen."

Dat geldt ook voor asbest Paul. het meeste wordt via de natuurlijke weg afgevoerd via slijm. Echter het gaat om een klein deel van de vezels van een bepaald formaat die achter blijft in de longen. Deze sporen zijn te sporen dmv. longfoto`s.

De manier van splijten en het formaat van de vezel zorgt er voor dat een deel niet wordt afgevoerd en kan op langer termijn er voor zorgen dat het lichaam hier op gaat reageren. 1 vezeltje kan al voldoende zijn. Bijna niemand is da ook gevrijwaard denk ik. Het is net een loterij hoe meer loten hoe groter de kans op de hoofdprijs.

Voor jou kant is ook wat te zeggen, en ik denk dat als het zo omstreden is dat het vast verder onderzocht wordt.

Allen,
Zijn er firma's die kleine hoeveelheden willen inblazen?
Mon

Zou het nuttig zijn om de zuidkant van een woning met isofloc te isoleren en de noordzijde met bvb vlas om de kosten te drukken ? (warmtebuffering)

Zouden er ook andere natuurlijke materialen zijn naast cellulose die ingeblazen kunnen worden ? Bvb Houtvezels ??

Kan in dakrenovatie cellulose van buitenaf geblazen worden, (zo heb je een beter zicht op de werken) ?

groeten,
Albrecht