Isolatie gemene muur langs binnenzijde

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

We zijn heden een 3-gevel woning aan het bouwen.
De gemene muur, welke reeds door de buur werd gebouwd, is opgetrokken uit 2 snelbouwstenen van 14 cm, dus 28 cm in totaal. We hebben ondertussen kunnen vaststellen dat de beweerde luchtspouw van 2 cm op veel plaatsen onbestaande is.
Inzake akoestische isolatie lijkt deze construktie ons verre van optimaal te zijn.
Ook voor wat de thermische isolatie betreft, lijkt dit onvoldoende te zijn, temeer omdat de gemene muur op een aantal plaatsen voor ons een buitenmuur is.

We zijn aldus genoodzaakt om langs de binnenzijde thermisch en akoestisch te isoleren.
Kent iemand een goed materiaal alsmede de wijze waarop men dit aanbrengt, zodat op beide vlakken een degelijk isolatieniveau verkregen wordt?
Mijn architekt stelt voor om dit te doen met rotswol en gipsplaten, bevestigd tussen muur en plafond.
Het gehele verlies van de thermische inertie van de muur lijkt mij hierbij een groot nadeel.