K-waarde berekenen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hoi,
hoe kan ik zo nauwkeurig mogelijk de K-waarde van mijn huis berekenen?
Wat is eigenlijk de definitie van K-waarde?

wie weet dit ?
thanks

Reacties

K-waarde

Dit is waarschijnlijk het meest opduikende begrip, vooral sinds de invoering van de EPB-regeling op 1 januari 2006 (van overheidswege opgelegde normen voor energieprestatie en binnenklimaat).
De K-waarde staat voor de totale isolatiewaarde van een gebouw. Een laag getal duidt op een betere isolatiewaarde.
Het getal is het resultaat van de U-waarde (zie verder) van alle afzonderlijke elementen in de bouw (vloeren, muren, dak,…).
De waarde wordt tevens beïnvloed door de afmetingen en de bouwvorm van de woning.

Jordi,

Niet K-"waarde" maar K-"peil" XX is voor een welbepaald gebouw met welbepaalde compactheid de isolatiePRESTATIE, waarmee de gemiddelde U-waarde (W/m²K) van de totale verliesoppervlakte At wordt gegeven door fc * XX/100 , met fc als functiewaarde (W/m²K) bij toetspeil K100 en (zelfde) compactheid C = V/At.
V= beschermd volume begrensd door At.

Via de compactheid C is er dus inderdaad een invloed door de afmetingen en bouwvorm, zoals Koen zegt.

In feite is in verdere berekeningen voor E-peil en energieprestatiecertificaat enkel Um,t * At/Af van belang, waarbij Af de totale vloeroppervlakte is binnen het beschermd volume V.
Maar het K-peil is en blijft een handig middel om Um,t te vinden bij gegeven compactheid en nagestreefd of werkelijk K-peil.
Het K-peil is al in voege sinds 1985 in het Waals gewest, sinds 1992 in het Vlaams gewest (isolatiereglementering), en iets later in het Brusselse.

Rik

Nog even eraan herinnerd (zie de staart "Welke K-waarde heeft mijn woning) dat :
fc = 1 W/m²K wanneer C(ompactheid) = V/At = 1 m. of minder
fc = 2 wanneer C = 4 m. of meer
fc = (C+2)/3 wanneer 1 m. < C < 4 m.

Je kan dus voor Um,t * At/Af , transmpissiewarmteverlies per m² vloer, stellen dat het tussen B*K/100 en 2B*K/100 ligt, met het K-peil en B = At/Af als parameters.
En wààr dan ergens tussen die beide, hangt dus af van de compactheid C.
Bedenk dan ook dat deze bij rijwoningen geens ontwerpkwaliteit is maar in de schoot wordt geworpen, en dat ze ook bij driegevelwoningen grotendeels wordt gedicteerd door de stedenbouwkundige voorschriften.
Compactheid telt, maar niet teveel overdrijven hé !

Rik

Naar aanleiding van een andere vraagstaart :

Bij een K-peil moet je ook de compactheid en de verliesoppervlakte kennen om het trasmissieverlies te kennen. Maar uit een K-peil ken je geen totale warmteverliezen, omdat het helemaal niets over ventilatieverliezen zegt.

Bijvoorbeeld K45
en Compactheid = 1,6 met 400 m² verliesoppervlakte.
Dan is Um,t = 3*0,45*400/(1,6+2)= 0,375 W/m²K
en het transmissieverlies is 0,375*400 = 150 W/K
Aangezien dan het volume 1,6*400 = 640 m³ is, betekent dit een vermoedelijke vloeroppervlakte van 640/3 = 233 m² en is dit transmissieverlies dan = 0.64 W/(K.m²vloer)
Met ventilatievoud 0,6 (op netto luchtvolume) zou je dan zowat 0,5 W/(K.m²vloer) ventilatieverlies hebben (betrokken op beschermd volume eveneens).
Dus samen zowat 1,14 W/(K.m²vloer).
Warmteverlies bij -10°C en 20°C binnen : 34,2 W/m²vloer
En voor 233 m² vloer is dat (zonder sanitair warm water) dus 7,97 kW.

Maar als je nu K45 hebt voor compactheid 2,2 met 290 m² verliesoppervlakte bij hetzelfde beschermd volume (640 m³) zijn de cijfers wel anders Um,t = 3*0,45*290/(2,2+2)= 0,54 W/m²K maar het transmissieverlies verschilt nauwelijks : 0,54*290 = 155 W/K.
K45 transmissieverlies/m²vloer is nu 155/233= 0,667 W/(K.m²vloer), en nog steeds hetzelfde voor ventilatie, of samen 1,167 W/(K.m²vloer), nauwelijks verschillend dus.
Warmteverlies bij -10°C en 20°C binnen : 35 W/m²vloer.
En voor 233 m² vloer is dat (zonder sanitair warm water) dus 8,16 kW of dus nauwelijks meer.

Dus dames en heren, onthou dat compactheid nauwelijks uitmaakt (tenzij voor het gemak waarmee je een K-peil zus of zo kan halen) terwijl voor het transmissieverlies wèl dat K-peil uitmaakt.

Want is het nu voor dezelfde gevallen geïsoleerd tot K30, dan zijn de transmissiecijfers 2/3 van deze voor K45 en blijven de ventilatiecijfers weer dezelfde.
Dus bij compactheid 1,6 m. :
transmissieverlies 100 W/K of 0,43 W/(K.m²vloer), en totaal (incl. ventilatie) 0,93 W/(K.m²vloer)
en bij compactheid 2,2 m. :
transmissieverlies 103 W/K of 0,44 W/(K.m²vloer), en totaal (incl. ventilatie) 0,94 W/(K.m²vloer)

Dat is nu juist het mooie van het K-peil : voor een zelfde woning zijn de transmissieverliescijfers mooi proportioneel.
Maar om tussen verschillende woningen te vergelijken moet je hun compactheid (volume/verliesoppervlakte) kennen ; anders kan je evengoed niets zeggen of onzin uitkramen.

Rik,

Dus, als ik het goed heb, dan moet ik (om K30 te bereiken) mijn isolatiediktes een beetje ruimer nemen ?

Beschrijving van de afmetingen :
http://www.bondbeterleefmilieu.be/agora/view.php?bn=bbl_lag&key=1230713937&replies=14

Bij :

At = 621,5 m²
V = 937,17 m³
C = 1,50791 => fc = 1,169

moet ik om K30 te halen :

Um,t kleiner of gelijk aan 0,256 W/M².K (over 't geheel van de schil waar transmissieverliezen naar buiten optreden) houden ??

Of vergis ik mij hier gigantisch ???

Bart

Bart,

Voor K30 zal Um,t = fc*30/100 = 1,169*30/100 = 0,35 W/m²K (of kleiner) moeten zijn.

Bij Um,t = 0,256 W/m²K zou je (K=) 100*0,256/1,169 hetzij K22 halen.

Rik

Bart,

En zo te zien heb je een langgevelhoeve met 175,75m² vloer, wellicht op grond en met maar een klein beetje boven kelder.
En ik wed met niet al te veel beglaasde oppervlakte.
Die K30 wordt dan niet zo moeilijk.
Correct berekende U-waarde van je vloer op grond zal dan een paar punten schelen in K-peil (en nog meer in E-peil).

Groeten,

Rik

Rik,

welk verschil maakt die vloer op grond dan ?

Na verbouwing toch een 66,1 m² beglaasde oppervlakte.
Grootste pijnpunt in heel de schil van het gebouw : de ramen/deuren...

Bart

"Dus, als ik het goed heb, dan moet ik (om K30 te bereiken) mijn isolatiediktes
een beetje ruimer nemen ?"

Jawel Bart want je bent toch geen domoor hé? Doe jezelf a favour en doe alles
x 2 als je toch een steentje gaat voormetsen. En je dakstructuur dikker maken
is ook geen rocket-science

Op basis van je afmetingen kom ik trouwens op een At van 693m2 als je een
gewoon zadeldak hebt. Je moet wel degelijk de uiterste buitenhoeken als
meetpunt nemen, onderaan zelfs tot de onderkant van de vloerisolatie.

Erwin

Nog een klein vraagje ,

Die gespoten PU , op de vloer bedoel ik , welke lambda waarde kan ik daar best gebruiken om de U waarde van de vloer te berekenen.

Het lijkt mij helemaal te zot om die 'spuitbus-van-de-doehetzelf' te vergelijken met de plaat van ***** 'af-machine' ...

Bart

Voor EPB mag je voor gespoten PUR maar een lambda van 0,055 mK/W rekenen, tenzij er een attest van is en in de EPBD databank opgenomen is (maar daar stond tot voor kort maar één firma).

Rik

W/mK natuurlijk

Bart,

Als je vloer op volle grond is, moet je de U ervan maar 1/3 aanrekenen voor de K.
Boven een vorstvrije ruimte (kelder) is dat 2/3.

Ik had onlangs iemand van Recticel bij mij en die waarschuwde mij voor de
onbekende lange-termijn-druksterkte van gespoten PUR. Maar misschien wilde die
gewoon Eurofloor platen verkopen. Eurofloor heeft wel lambda 0,023. Zelf neem
ik 2 x 60 mm Eurofloor op de beton. De buizen zal ik uitsnijden en aanvullen met
losse isolatie (welke weet ik nog niet). Onder de beton komt 30 cm argex. Als ik
tenminste geen kruipkelder moet toepassen.

Je denkt toch aan de koudebrug ter hoogte van de muuraanzet? Gezien je met
oude muren zit, zal je je buitenisolatie ver genoeg onder het maaiveld moeten
aanbrengen.
Idem voor de overgang tussen muren en dak. Kan je muurisolatie aansluiten op je
dakisolatie?

Erwin

Erwin,

"Als je vloer op volle grond is, moet je de U ervan maar 1/3 aanrekenen voor de K. Boven een vorstvrije ruimte (kelder) is dat 2/3."

Dat is totaal onjuist en niet meer toegelaten.Sorry.

Als je platen wil gebruiken, waarom er dan niet je buisen bovenop gelegd ?

Rik

Voor vloeren op volle grond en zonder (extra) randisolatie kan je goed weg met de tabel bij het tweede item op http://www.rikvanrossen.be/nl_news-2008-2009.php

Rik,

Ik begrijp iets niet in jouw tabel. Waar eindigt de "vloeropbouw" juist bij volle grond? 30 cm diepte, 1 m diepte, ...?
Hoe is die tabel trouwens berekend? Heb je modellen gemaakt in simulatiesoftware of is dat een regel van 3 die toegepast werd? Spijtig genoeg is zulke software te duur voor particulier gebruik...

Mijn persoonlijke ervaring:
Wij hebben in ons (oud) huis een aantal ruimtes op volle grond, 1 permanent verwarmd (badkamer) en de andere sporadisch verwarmd. Zij grenzen meestal langs 1/2 zijden aan de buitenperimeter van het huis. De vloer is daar dus niet warm te krijgen (geen vloerverwarming en geen isolatie). Terwijl de vloer boven de kruipruimte wél warm te krijgen is (was ook geen isolatie onder, en raakt ook de buitenperimeter).
Ik denk dus dat het grote nadeel van ongeïsoleerde vloer op volle grond de thermische inertie is.

Bert,

De vloeropbouw eindigt op het contactvlak met de grond.

De tabel geeft waarden berekend volgens EN ISO 13370 in functie van R en van A/P. Dus niks geen regel van 3.
Met die tabel heb je geen software nodig. Alleen als je ook (extra) randisolatie zou toepassen, gelden deze waarden niet meer en heb je een rekenblad of software nodig.
Deze tabel geldt ook niet voor vloeren boven kruipruimte of kelder.
De software die maakte behandelt echter alle soorten : op grond (al of niet ingegraven), boven kruipruimte en boven kelder.

"Ik denk dus dat het grote nadeel van ongeïsoleerde vloer op volle grond de thermische inertie is" :
dit nadeel is tegelijk zijn voordeel.
Maar je hebt gelijk : naar comfort toe zou ik ook geen ongeïsoleerde vloer op grond willen, omdat op dat vlak het nadeel te groot wordt ervaren.

Mvg,

Rik

"("Als je vloer op volle grond is, moet je de U ervan maar 1/3 aanrekenen voor
de K. Boven een vorstvrije ruimte (kelder) is dat 2/3.")

Dat is totaal onjuist en niet meer toegelaten.Sorry.

Rik"

Heu... mijn formulier is inderdaad een paar jaar oud. Als jij zegt dat dat
achterhaald is zal ik je moeten geloven. Van jouw tabel snap ik eerlijk gezegd zo
zonder uitleg toch niet veel. Met de eerder vernoemde opbouw kom ik aan R =
7,95. => U = 1/R = 0,126. Correct? Welke waarde wordt dan effectief gerekend
voor het K-peil?

Off topic:
"Als je platen wil gebruiken, waarom er dan niet je buisen bovenop gelegd ?"

Dat is te overwegen. Is er dan geen gevaar voor stuktrappen tijdens de open
tijd tot de chape er op komt?

Erwin

"Met ventilatievoud 0,6 (op netto luchtvolume) zou je dan zowat 0,5 W/(K.m²vloer) ventilatieverlies hebben (betrokken op beschermd volume eveneens)."

Hoe kan je dit berekenen ?
Of is die 0,5 W/m².K standaard ?
Of hou je toch rekening met de efficiëntie van de wtw ?

Bart

Bart,

Had al eens geantwoord maar dat is hier verdwenen.

Die 0,5 W/(K.m²vloer) is niet standaard, maar bijvoorbeeld voor ventilatievoud 0,6 op netto luchtvolume (bij bvb 0,8 * beschermd volume) hetzij zowat 0,5 betrokken op beschermd volume, en dan zonder wtw nog.
Met doorgaans 3m³ beschermd volume per m² vloer daarbinnen, komt dit neer op 0,5 W/(K.m²vloer).
Wtw met bvb rendement 85 % is niet op het aandeel infiltratie.
Met bvb 0,1 als aandeel infiltratie in het totaal van 0,5 heb je dan als effectief ventilatieverlies (1-0.85)*0.4 + 0.1 = 0,16 W/(K.m²vloer).

Rik

Allen,

Nog een klein vraagje :

voor de warmteverliezen wordt een reductiefactor toegepast voor een vloer op volle grond / vloer boven kelder (buiten beschermd volume).

Welke reductiefactor wordt gebruikt voor het laatste, en moet deze reductiefactor verrekend worden in de berekening van het k-peil ??

Bart

Bart,

Voor het K-peil worden bij die wanden geen (reductiefactoren of) "weegfactoren" meer toegepast.
Reductiefactoren (bij wanden die niet aan buitenlucht grenzen) worden verwerkt in de te bepalen U-waarde zelf, die nu in alle gevallen te vermenigvuldigen is met het temperatuurverschil binnen-buiten.
Er bestaan dus geen vaste reductiefactoren (meer) want ze zijn afhankeljk van de configuratie van wat zich als bufferomgeving aandient tussen de beschouwde wand en de buitenlucht (grond, kruipruimte, kelder, AOR).

Mvg,

Rik