Kostprijs architect gevelrenovatie

Ik viel vandaag even achterover toen ik de prijs hoorde van een architect voor het isoleren van men buitengevel . Dit houdt in het verbreden van de bestaande fundering , isolatie plaatsen en een  nieuwe gevelsteen . Ook had ik graag  enkele ramen verwijderd en  bestaande ramen kleiner gemaakt . Nu vraagt de architect hier 14000 euro inclusief btw . Heeft er iemand ervaring met gelijkaardige werken en wat koste jullie architect? 

Met vriendelijke groeten Andy 

Reacties

Vraag is eerst wat je er voor krijgt ;-).  Is dat enkel ontwerp en tekenen en opvolging of ook coördinatie van de werken.  

Veelal werkt een architect op % van totaal bedrag of idd voor een vast bedrag of zelfs een uurprijs.   

Wat is je architect zijn uitleg voor de kostprijs?

Intuïtief zou ik ook zeggen dat de prijs hoog is.  Maar omdat goed te begrijpen zou ik het totaal bedrag van de werken morten kennen.

het opmeten en tekenen van de plannen van de bestaande toestand -studie van het programma van eisen (renovatie gevels en riolering) met opmaak van verschillende alternatieven -opmaken van het voorontwerp, bespreken en vervolledigen volgens bespreking -het opmaken en opvolgen van de omgevingsaanvraag -het opmaken van het uitvoeringsontwerp op basis van het dossier -coördinatie van gespecialiseerde studies (erelonen en andere onkosten van de gespecialiseerde studies zoals stabiliteit, EPB, veiligheid, enz. zijn niet inbegrepen in deze offerte) -het opmaken van principe detailplannen teneinde de algemene aannemer in staat te stellen de architecturale opdracht te begrijpen en uit te voeren -controle op de overeenkomst van de uitgevoerde werken met de beschreven materialen en volgens de regels van de kunst (met een gekozen aannemer). Controle houdt geen bestendig toezicht in, en de architect staat niet borg ten opzichte van opdrachtgever voor de goede uitvoering van de aannemingsovereenkomst. Onder controle wordt verstaan een coördinatie van de studies, de algemene leiding der werken. De architect is nooit verantwoordelijk voor laattijdige uitvoeringen, tenzij hijzelf oorzaak is van deze laattijdigheid. -Het bijstaan bij de voorlopige oplevering en opmaak van een PV van voorlopige oplevering.

Dat lijkt de 'standaard' architecten opdracht te zijn. 

Zonder een totaalprijs is het moeilijk oordelen.  Maar het bedrag lijkt hoog als het idd alleen de gevel is onder handen wordt genomen en geen totaal renovatie is.

Walter