labelling in het energiemagazine

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Beste forumgangers,

in tegenstelling tot vorig jaar willen we afstappen van A en B gelabelde woningen. We zijn eerder te vinden voor één stempel (naar analogie met het VIBElabel voor bio-ecologische woningen), nl. de lage energiewoning die aan bepaalde normen voldoet wat betreft gas- en elektriciteitsverbruik. Op die manier wordt alles duidelijker en overzichtelijker en moeten mensen niet kluwen in A en B toestanden. Goed of slecht idee, of alternatieven?

Mike Desmet

Energie BBL