loodswabbe

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

hallo, enkele jaren terug heb ik mijn dak vernieuwd, het gaat over een plat dak dat overloopt naar dakpannen, dit euvel wordt overbrugt door een loodswabbe. Nu mijn vraag er komen scheuren in de swabbe, geen belasting scheuren maar scheuren die eruit zien als oud leder, dus wel een chemische reaktie denk ik? kan er iemand mij raad geven?

dank bij voorbaat

Reacties

hallo,

wij hebben een leien dak dat niet tot aan de muur doorloopt, doch vermits wij met een verborgen bakgoot achter de muur werken en toch moeten aansluiten aan het dakprofiel van de buurman, zit er een vertikale knik in het dak. Dit vertikaal stuk is ook afgewerkt met leien, doch de verbinding tussen het hellend deel en het vertikaal deel is gemaakt met een (naar ons inzien ENORME) loodslabbe. Hierpver zijn al discussies gevoerd met architect en aannemer, doch zonder resultaat. "Dit kan niet anders was het antwoord" Afgezien van het feit of dit wel dan niet esthetisch is (ik vind van niet omdat er gewoon bladlood is gebruikt terwijl er gekleurd lood bestaat in dezelfde kleur van de leien) hebben we een nieuw probleem opgemerkt: blijkbaar is over bijna de hele breedte van het huis bladlood uit één stuk gebruikt. Wat geeft dat als er 's namiddags een lekker zonnetje op schijnt: het effect van een "golfplaat". Nu weiger ik het saldo te betalen aan de aannemer (die ik niet zelf, doch wel de architect van Architecten-Bouwers gekozen heb) omdat ik vind dat het niet naar behoren is uitgevoerd. Antwoord van de aannemer: "dak is uitgevoerd volgens de regels van de kunst" . Graag wou ik nu vragen of er iemand in het bezit is van de tekst van Technische Voorlichting TV 169 van het WTCB, in verband met gebruik van bladlood voor dakbedekkingen...
Ik kan geen vraag stellen aan het WTCB en men reageert niet op mijn e-mail als ik een exemplaar van dit document wil bestellen. Ik wil de aannemer van antwoord kunnen dienen en hem deze tekst onder de neus schuiven. Ik vind wel richtlijnen op het web terug die zeggen dat geen grotere lengtes van 1 à 1,5 m mogen gebruikt worden om scheuren door uitzetting tegen te gaan....
alvast heel erg bedankt.
Peter

foto's op http://peterskot.spaces.live.com/

Hier een samenvatting van een onderzoeksrapport van TNO.
Dit toont aan dat lood toch zo slecht niet is voor het milieu dan de vervangers.

Traditioneel bouwlood beste voor milieu

Rijswijk – Alle vernieuwingen in de bouw ten spijt, het oude vertrouwde lood blijkt wel degelijk een zeer milieuvriendelijk bouwmateriaal.
Dat is de uitkomst van een recent TNO-onderzoek naar de milieueffecten van lood in de bouw.
Met name de duurzaamheid en de hoge mate waarin lood kan worden hergebruikt draagt bij aan de goede milieuprestaties.

Met deze uitkomsten is het hardnekkige misverstand ontzenuwd dat lood slechter zou zijn voor het milieu dan alternatieven. Het tegendeel blijkt waar.

TNO deed verschillende onderzoeken naar de milieueffecten van lood in de bouw.
Zo onderzocht men wat de gevolgen zijn van zogenaamde ‘afspoeling’ bij lood dat aan de buitenlucht is blootgesteld.

“Het onderzoek toont aan dat er geen risico is voor het milieu”, zegt voorzitter P. van Ruyven van de Stichting Bouwlood. Zelfs wanneer daken van gebouwen van het rioolstelsel zouden worden afgekoppeld en het afstromende water direct in het milieu terechtkomt, is er geen milieurisico, blijkt uit de conclusies van TNO.

Ook vergeleek TNO de milieuprestaties van bladlood met die van alternatieve waterkerende producten. Uit deze vergelijking blijkt dat lood met glans de beste milieuprestaties levert. De vergelijking is gebaseerd op de zogenaamde schaduwkosten van de verschillende alternatieven. Dat zijn de kosten van het gebruik van materialen die gerelateerd zijn aan het vermijden van elk milieueffect. Lood geeft in alle drie de onderzochte toepassingen (bij spouwmuren, bij dakgevelovergangen en bij afvoer van hemelwater) de laagste schaduwkosten.

In een derde onderzoek werden de effecten op het milieu van nieuwe loodlegeringen gemeten. Daaruit blijkt dat de afspoeling nog drie tot vier keer lager kan uitvallen wanneer er lood met 0,05% koper of 0,1% tin gebruikt wordt.

Peter:

Heb je hier wat aan?

http://www.bouwlood.nl/intro.htm

Gezien de foto`s zijn de gevolgen van kruipen niet groot.
Het lood hangt niet vrij en rust op het dak, ook nog eens onder een hoek.

Mooi is natuurlijk anders, dit heeft te maken met de aanliggende panden. Een stukje betrouwbaarheid gaat dan voor op het estetisch aspect.
Met wat inspanning is hier wellicht een betere estetische oplossing voor te vinden die de afdichting ook waarborgt

@ chatanky: de link die jij geeft had ik ondertussen al gevonden. bedankt