plat dak langs binnen én buiten isoleren

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Aan allen,
Voortbordurend op een thread die onlangs verscheen i.v.m. het isoleren van muren langs de binnenzijde nu het volgende :
-Onlangs heb ik van één van mijn 2 platte daken al de dakbedekking laten vernieuwen. Er werd eveneens 8cm PU –isolatie aangebracht. Per kamer is er tevens een luchtinlaat (als aanzuigopening van verse lucht)tussen de kepers van het dak voorzien én een ‘solatube’ van 35cm diameter.
Vermits ik reeds vroeger deze dakconstructie op een andere plaats in mijn huis (binnendakgoten) liet aanbrengen, heb ik gemerkt dat er redelijk veel hinder is van contactgeluiden (regen-hageldruppels zijn goed hoorbaar binnenin). Mijn dakwerker had hiervoor eigenlijk geen ‘echte’ oplossing. Vandaar dat ik deze binnendakgoten van binnen heb geïsoleerd met 6 cm glas/rotswol en een bijkomende beplating heb aangebracht.Langs de binnenzijde is een dampscherm geplaatst. Nu weet ik dat dit tegen alle regels in is maar tot nu toe heb ik nog geen problemen opgemerkt én mijn geluidsproblemen zijn grotendeels opgelost.
Uiteindelijk mijn vragen :
1 : heeft iemand ervaring met het oplossen van deze geluidsproblemen langs de BUITENZIJDE ? (sorry voor diegenen die een andere isolatie voorstellen maar de PU-platen zijn reeds geleverd !) Gelieve er wel rekening mee te houden dat het nog aan te passen platte dak als dakterras gaat fungeren.

2 : als BINNENOPLOSSING(voor het reeds vernieuwde dak) had ik volgende oplossing reeds uitgedokterd :

-dakbedekking(0,5cm van een ‘polyisobutyleen)- BESTAAT REEDS
-8cm PU-schuim als isolatie(de ruimtes eronder gaan denkelijk slaapkamers worden)-BESTAAT REEDS
-dampscherm-BESTAAT REEDS
-2,2cm dikke planken als dakvloer-BESTAAT REEDS
-16 cm hoge balken met ertussen (minimum) 6 (of 10 of 16) cm glas/rotswol-ISOLATIE AAN TE BRENGEN
-tweede dampscherm-NOG AAN TE BRENGEN
-lattenwerk met alle nutsvoorzieningen ertussen-NOG AAN TE BRENGEN
-uiteindelijk (MDF) plafond-NOG AAN TE BRENGEN
Aan de hand van een EXCEL werkblad (zie bijlage) heb ik laten uitrekenen dat er blijkbaar geen condensatieproblemen zullen optreden ALS DE BINNENTEMPERATUUR minstens 16°C bedraagt (wat veel te hoog is voor een slaapkamer). Is dit dan wel een probleem bij lagere temperaturen ?
3 : Zijn er problemen te verwachten met de luchtinlaten en de ‘koepeltjes’ daar deze doorheen het dampscherm heen moeten ?

Met dank
Eric