Staalskeletwoning en EPB verslag

Aangezien ik de plannen heb voor een staalskeletwoning, totaalrenovatie met een nieuw volume in een oude bakstenen schil, ben ik verplicht tot een voor EPB verslag. De verslaggever in kwestie was behoorlijk negatief over de combi van staalskelet en een zo laag mogelijke EPC. Is dit een gerechtvaardigde voorinname? Zo ja, wat is de specifieke moeilijkheid bij deze constructiemethode? Het gaat over een 1.5 verdiepwoning met een totaal oppervlak van 125m²

 

Reacties

Staal is natuurlijk een zeer goede geleider; er is dus een oefening koudebruggen te vermijden.  Vooral de verbinding met de grond kan een uitdaging zijn.  

Maar verder; als je de isolatie 'buiten' het staalvolume ziet, zie ik geen probleem.  

Walter

 

Nochtans is die opmerking van Walter helemaal juist Flir ! Ik zou dat niet zo vlug als onzin bestempelen.

Hetzelfde probleem kan je hebben met een betonskeletbouw. Ook daar heb je bij elke peiler dat probleem. Dat hoeft niet rampzalig te zijn maar men moet er wel terdege rekening mee houden.

 

Flir, vraag je me nu om uit te leggen waarom een stalen balk of een betonnen kolom in rechtstreeks contact met de buitenomgeving een koudebrug is ? Academisch niveau ?

Voor de duidelijkheid, dat hoeft geen groot probleem te zijn maar wel iets om rekening mee te houden. Niet dan ? 

Oké, je zegt: " een koudebrug gaat over discrepanties in de isolatie. "

Die betonpalen of stalen palen zijn dat want daar kan je niet anders dan de isolatieschil doorboren.

Op die plaats is er geen isolatie maar een geleidend materiaal. Een discrepantie in de isolatie dus.

Ik denk dat we het dan toch eens zijn, niet ?

 

We hadden het hier niet over al dan niet aanvaarde bouwknopen.                                                                               

De hier aangehaalde voorbeelden kunnen best aanvaarde bouwknopen zijn, daar zal men naar moeten werken. Daarom ook dat ik zei, dit hoeft niet rampzalig te zijn, er moet enkel rekening mee worden gehouden.

Ja ja, het is allemaal heel jammer hoe dit al de ganse dag in verschillende topics loopt. Het zal wellicht aan het rotweer liggen.

Ik heb het mijne voldoende gezegd en geargumenteerd.