stedenbouwkundige normen???????????

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

betste mensen,
nu heb ik op het gemeentehuis een papiertje gekregen waar de richtlijnen opstaan van de op te trekken woningen,
er word bvb vermeld dat je geen dakkapelramen mag hebben maar er staat niet dat je geen veluxramen mag hebben en nu zeggen ze op het gemeentehuis dat je deze ook best kunt weglaten want dat hier vaak negatief advies word op gegeven!
het plan zou naar stedenbouw antwerpen moeten , weet er nu soms iemand waar dit haarfijn staat uitgelegd wat de richtlijnen zijn?
en wou ik ook nog is weten als je ontwerp niet goedgekeurd word of je terug de hele weg moet afleggen met dat dossier?

Reacties

Beste lezers,
Ik sta op het punt van een chalet te kopen in de weekendzone van Essen-Wildert maar deze is niet vergund.
Op het gemeentehuis te Essen heb ik het dossier weekendverblijven bebouwingsvoorschriften te pakken gekregen en de chalet voldoet aan de eisen van dit regelement. Wie kan me informatie geven hoe ik dit buitenverblijf kan vergunnen, meerbepaald wie ik daarvoor moet aanspreken om dit zaakje in orde te krijgen.

Alvast bedankt!!

Jonas,

bedoel je dat je die chalet wil gaan verbouwen, of dat je er permanent zou willen gaan wonen ? Of beiden ?

Dergelijke zones zijn niet bedoeld voor permanente bewoning, al wordt het wel ooglijkend toegelaten in vele gemeenten. Maar daar heb je natuurlijk geen rechtszekerheid mee. Opletten geblazen !

Ik heb als jurist enkele jaren geleden een zaakje aan de hand gehad van een cliƫnt die daar in de jaren '70 een caravan had staan, en daar wilde de Vlaamse Gemeenschap in 2004 nog een regularisatiedossier voor opstellen en boetes aanrekenen. Om maar te zeggen dat je hier heel voorzichtig mee moet zijn.

Wout

beste,

als deze niet vergund is zou ik nog eens 2 maal nadenken!
heb mijn weekendgrondje maar terug verkocht en een gewoon rijhuisje in de plaats gekocht , want telkens een burgemeester word vervangen bij verkiezingen verandert het bewind van de gemeente en dit geeft teveel onzekerheid op het gebied van de weekendgronden!
het doet er niet toe of je der wil gaan wonen of niet , als ze morgen zeggen slopen is je grondje geen euro meer waard!!!en bij niet slopen zijn de dwangsommen niet mild!

groetjes van steve.

Hier weerklinkt een hoop frustratie!
Ik zal niet antwoorden op het concrete geval omdat ik de situatie niet ken, al lijkt het me niet onlogisch dat je geen vergunning krijgt voor veluxen in een dak dat niet mag worden bewoond.

Als gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar wil ik alleen in het algemeen verduidelijken dat er - afhankelijk van de ligging - al dan niet gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften bestaan.
Ligt de aanvraag in een goedgekeurde verkaveling of in een BPA (eventueel RUP) dan zijn er gedetailleerde voorschriften.
Buiten verkavelingen en BPA's zijn er alleen algemene gewestplanvoorschriften. Bij de beoordeling vallen we dan terug op "normen die we gewoonlijk toepassen".

Voor alle duidelijkheid: in de gemeente beslist niet de adviserende ambtenaar maar het college van burgemeester en schepenen. Het is algemeen bekend dat sommige politici er niet voor terugschrikken gunstige adviezen te geven over aanvragen waarvan ze heel goed weten dat ze onvergunbaar zijn en nooit zullen vergund worden wegens ongunstig advies van de gemachtigde ambtenaar. Het levert hen nog stemmen op ook. Dat is een politiek spel dat voortduurt zolang de burger er in trapt.

rik