terugverdientijd zonnepanelen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Bestaat er ergens een actueel tabelletje inzake terugverdientijd van fotovoltaïsche cellen en een zonneboiler, dus rekening houdende met groenstroomcertificaten, slijtage, pompen, ... kortom : als ik als particulier morgen een zonneboiler koop, wanneer is ie dan "economisch rendabel".

Reacties

Hallo,

Ik las in deze vraagstaart dat zonneboiler voordeliger is dan fotovoltaische panelen. wilt dit dan zeggen dat ik er beter aan doe 2 zonneboilers te plaatsen dan wel 1 zonneboiler gecombineerd met panelen?
Hoe zit dat??

Stijn,

De aankoopprijs buiten beschouwing gelaten en ervan uitgaande dat je je zonneboiler benut voor warm water.
Gaat mijn voorkeur uit naar pv.

Waarom?
De warmte die je zonnecollector kan opvangen en transporteren naar je boiler hangt in grote mate af van je verbruik. Je kan immers niet meer besparen dan op je verbruik. Bij pv heb je altijd productie en als je dan zelf niks vebruikt wordt het op het net geplaatst. Er gaat dus niks verloren.
Tevens heb je gevoelig minder plaats nodig in huis zelf.

Grtz
Leo

Begrepen, thx

Wij zijn op zoek om ons zwembad te verwarmen en eventueel een deel van de electriciteit op te wekken... als ik op dit forum lees, zie ik het bos door de bomen niet meer... wat zijn eigenlijk goede alternatieve?

De terug verdientijd pv is veel te lang zonder subsidie.
Maar binnen kort worden ze 4 keer zo goedkoop, zodat deze in 4 a 5 jaar er weer uit hebt. dus wacht hier even mee.

de zonneboiler kan al in 4 a 5 jaar er weer uit. ( alleen warmwater).
gebruik je ze ook voor het verwarmen van je huis, dan zal dat eerder kunnen zijn.
de opslag van overtollige warmte bv koelen gaat weer de grond in. opslag warmte.

een windgereator, warmtepomp kan al in 2 jaar uit.
met een dieselgenerator kan ook goed uit. voor al je electra gebruik.

je wordt met deze investering bijna onafhankelijk, je houd meer geld over.
en niet meer afhankelijk zijn van prijs stijgingen die anderen ons opleggen.

mvg

Lord

"Maar binnen kort worden ze 4 keer zo goedkoop, zodat deze
in 4 a 5 jaar er weer uit hebt."

Ja, dat zeggen ze al 20 jaar...

"de zonneboiler kan al in 4 a 5 jaar er weer uit. ( alleen warmwater)."

Tiens, dat wil ik wel eens uitgerekend zien. Meestal is het 3, 4 of 5 keer zolang.

"gebruik je ze ook voor het verwarmen van je huis, dan zal dat eerder kunnen zijn."

Ook dat wil ik wel eens berekend zien !

geert

Eem berekening welke ik onlangs heb gemaakt voor mijn eigen situatie:

Betreft aanschaf zonneboilersysteem.

Levering en plaatsing van een goed zonneboilersysteem (wagner-Tisun) met een boiler van 300 liter met extra spiraal voor verwarmingsondersteuning en 5m2 goed panelen op het dak ingebouwd. Geoffreerde prijzen rond Euro 5000,- incl BTw.

Geschatte verdienste door zonneboiler is 175 m3 per jaar.
Bij de mij gefaktureerde gasprijs van Euro 0,46 per m3 betekend dit een besparing van Euro 80,5 per jaar.

Het netto te investeren bedrag wordt dit jaar verlaagd door de fiscale teruggave van 40% zijnde 2000,- Euro.

Eandis geeft een premie van 575,- Euro en mijn gemeente 400 Euro.

Netto te investeren wordt dan 2025,- Euro (ik ga nog even geen rente e.d. op de verlate teruggave van de fiscus e.d.)

2025/80,5 wordt dan toch nog een terugverdientijd van 25 jaar.

Uiteraard is deze terugverdientijd relatief. Energieprijzen zullen zeker een factor 2 a 3 toenemen; de vraag is alleen wanneer. In die tijd dat energie 2 a 3 keer zo duur is geworden geniet je wel van gratis aangemaakt warm water !

rene,

z"n subsidie wil ik ook wel. van 5200 euro 2025 euro maken.

Bij ons is alle subsie eraf.

Zou je bijna na een jaar mijn investering terug hebben.

ik moet toch maar eens verhuizen.

mvg

lord

Zit 't me ook af te vragen. Interessante prijzen, no doubt. en Subsidies maken dan ook niet veel meer uit.

Maar wat garanties worden gegeven, en dat het materiaal ook degelijk is. Want er wordt wat brol aangeboden op internet. 1200 of 1800 Euro voor materiaal dat niets opbrengt. Dat is zelfs niet de moeite om te installeren.

Lambert.

moi je moeder stinkt
Dirk Vercammen schrijft:
> Bestaat er ergens een actueel tabelletje inzake terugverdientijd van fotovoltaïsche cellen en een zonneboiler, dus rekening houdende met groenstroomcertificaten, slijtage, pompen, ... kortom : als ik als particulier morgen een zonneboiler koop, wanneer is ie dan "economisch rendabel".

hallo,
Wat ik mij afvraag is of zonnepannelen in zijn gehele wel zo milieuvriendelijk zijn? Is het productieproces en het afbraakproces niet vervuilender voor het milieu dan dat het hele opbrengproces is?
zou iemand mij hierbij kunnen helpen met betrouwbare info?

@Eddy

"Wij zijn op zoek om ons zwembad te verwarmen en eventueel een deel van de electriciteit op te wekken... als ik op dit forum lees, zie ik het bos door de bomen niet meer... wat zijn eigenlijk goede alternatieve?"

Je kan een zwembad bekijken als een tweede zonneboiler die geen hoge temperaturen vereist. Een zonneboiler werkt vaak pas als de panelen water geven van meer dan 30°C. Indien de temperatuur lager is werkt het systeem niet. Ook als het te warm wordt, schakelt het systeem zich uit.

Indien u beschikt over eeb zwembad, kan dit het warm water capeteren als de temperatuur niet hoog genoeg is of juist te hoog is voor de boiler. Een erkende verdeler kan u de optimale configutarie wel voorrekenen.

Voor de duurzame lezers hier:

http://www.neoweb.nl/forum2/index.php/board,8.0.html

Daar vind je nagenoeg alle duurzame bronnen bij elkaar. En er zijn daar verhitte discussies over het al dan niet bijbouwen van kerncentrales ipv windmolens of andere duurzame bronnen.

@ Mathijs:

Ik denk dat je er bij alle universiteiten wel iets gaat kunnen over vinden. Ook ODE-Vlaanderen en VITO hebben hier al onderzoek naar gedaan.

De Universiteit van Utrecht deed er een studie over, en heb deze zelf ook van dicht opgevolgd.

De studie is gericht op de bijdrage van Balance-of-System componenten in het milieuprofiel van PV-systemen op daken.

Om de conclusie hier even neer te zetten (is wat lang):

Uit het onderzoek komen de volgende conclusies naar voren:
1. Alle 6 PV-systemen leveren meer energie op dan zij verbruiken gedurende de
levenscyclus van 20 jaar. De energieterugverdientijd ligt tussen de 5.5 en 6.5 jaar.
2. Per opgewekte kWh elektriciteit hebben de PV-systemen aanzienlijk gunstiger
effectscores dan de huidige Nederlandse elektriciteitsvoorziening, met uitzondering van
de scores voor terrestrische toxiciteit en finaal afval.
3. De broeikasgasemissie van de PV-systemen bedraagt ca. 200 g per kWh opgewekte
elektriciteit.
4. In tegenstelling tot eerdere analyses blijkt uit ons onderzoek dat uitputting van
grondstoffen als gevolg van zilververbruik in de panelen geen belangrijk effekt is; er is
zelfs sprake een geringe milieuwinst op dit thema.
5. De milieubelasting van de PV-systemen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de
productie van de PV-panelen, en dan met name het energiegebruik tijdens de productie.
6. De milieubelasting van de BOS is voor alle systemen significant kleiner dan die van de
PV-panelen, met uitzondering van de effectscores voor terrestrische ecotoxiciteit en de
productie van finaal afval.
7. Bij de score voor terrestrische toxiciteit zijn de nodige vraagtekens te plaatsen, omdat ze
gebaseerd is op gegevens voor verbranding van generiek “elektronica-afval”. De
generieke afvalgegevens zijn mogelijk niet representatief zijn voor inverters (m.n. op
kwik-gehalte). Bovendien zal verbranding van elektronica-afval steeds minder
voorkomen. Het verdient aanbeveling om dit aspect m.b.t. inverters nader te onderzoeken.
8. De relatief hoge scores voor afval bij de BOS hangen voor een belangrijk deel samen met
de winning van koper.
9. Bij onderlinge vergelijking van de BOS van de zes systemen per m2 paneeloppervlak
blijkt dat de BOAL en RBB systemen vergelijkbare scores hebben, terwijl de Econergy
Consoles voor de meeste milieuthema’s een significant hogere effectscore opleveren.
Daarbij dient wel bedacht te worden dat Econergy Consoles voor plat-dak opstelling
bedoeld zijn, zodat een hoger materiaalverbruik dan bij de schuin-dak systemen moeilijk
vermijdbaar is. In vergelijking met de ondersteuning van systemen geplaatst op de grond,
zoals vermeld in de literatuur [Frankl et al., 1998], komen de Consoles wel gunstig naar
voren.
10. Bij de Ecoconsole zijn de kunststof consoles verantwoordelijk voor een belangrijk deel
van de milieu-effekten. Daarnaast dragen ook de aluminium frames rondom de panelen bij
dit type opstelling aanzienlijk bij aan de milieu-impacts. (N.B.: de frames worden hier
tezamen met de BOS bekeken).
11. Het BOAL systeem scoort relatief gunstig, ondanks de toepassing van een energieintensief
materiaal als aluminium in de draagconstructie. Het grootschalige BOAL
systeem in Nieuw-Sloten (222 kWp) scoort hierbij nog iets gunstiger dan een middelgroot
BOAL systeem (2.25 kWp, Nieuwland), door verschillen in bekabeling.
12. Het systeem met mini-inverters (“AC-modules”) heeft over de hele linie aanzienlijk
hogere effectscores dan een zelfde systeem met één centrale inverter.

http://www.solarenergy.ch/spf.php?lang=de&fam=1&tab=1

Dit is de url van een Zwitsers testcentrum
De duurdere merken, zoals Wagner, Tisun, Viessmann enz liggen (voor de vlakke plaatcollectoren) allen in mekaars buurt

In onze contreien moet je rekening houden met een opbrengst van 545 kW/m2/jaar voor zonnecollectoren op 45° geplaatst tussen ZZO en ZZW