vlasvezels kunnen fatale longziekte veroorzaken???

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Vlas, krantenpapier en steenwol vergeleken

Thermische isolatie door cellulose of vlas scoort milieukundig op een aantal punten beter dan steenwol. Steenwol heeft ook gunstige eigenschappen; het vergt bijv. minder primaire energie dan vlas en cellulose. Zulks blijkt uit onderzoek door het Deense instituut Teknik Energy & Development in opdracht van Rockwool International. Het onderzoek richt zich op de isolatie van zolders van woningen met drie verschillende materialen: steenwol, vlas en krantenpapier. De thermische prestatie van de drie materialen is gelijk verondersteld. De invloed op het milieu tijdens de gebruiksfase is daarom weggelaten. Thermische isolatie levert echter juist tijdens de gebruiksfase enorme besparing op, meer dan honderd maal de energie- en milieubelasting van de productiefase! Alhoewel het onderzoek de milieu-effecten centraal stelt, wordt ook iets gezegd over gezondheidsaspecten. Van moderne steenwolproducten is inmiddels vastgesteld dat het niet kankerverwekkend is. Vezels van cellulose kunnen wel dit gevolg hebben, terwijl vlas een fatale longziekte kan veroorzaken. Deze effecten van cellulose en vlas zouden echter nauwelijks bekend zijn, terwijl voor steenwol alle gevolgen ruimschoots zijn onderzocht.

Dit stukje over een Deens onderzoek las ik op een Nederlandse site.