warmtewinst door ramen

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

op de site www.susdesign.com zijn handige design tools te vinden, waaronder een beta versie van Window Heat Gain. Dat berekent de warmte winst van (een vertikaal geplaatst) raam.
Vraagje: de ramen worden ingedeeld naar SHGC (Solar Heat Gain Coefficient) - is dat om te reken of te vergelijken met in Europa gebruikte kengetallen, en zo ja hoe/welke?