Zonneboiler

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Hoi,

Ik speel met het ID om een (versleten) klassieke boiler te vervangen door een zonneboiler. Via verschillende kanalen hoor ik dat dit een goede keuze is mits aan een aantal voorwaarde voldaan wordt (dakhelling, richting tov de zon, afstand collector tov boiler, ...).
Aan de hand van weliswaar beperkte info heb ik voor mezelf een kleine berekening gemaakt om te zien of dit rendabel is:

Kosten: Installatie: 3000 €
Verbruik elektriciteit: 15 €/jaar (schatting)

Opbrengsten: 10% mazoutverbruik
10% van 2700 liter = 270 liter/jaar
prijs mazout: 0.37 €/liter
Besparing: 99.9 €/jaar

Subsidies:GEDIS: 625 €
Belasting (15%): 450 €

Besparing per jaar: 85 €/jaar
Te investeren: 1925 €
Terugverdientijd: 22.65 jaar

Maak ik foute aannames in deze berekening of maakt men mij wat wijs als men zegt dat gebruik van zonneboilers een economisch teverantwoorden beslissing is?