?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Een forum beheren...
Vervelend. Net ontdekt dat als ik het onderwerp wil intikken ik niet verder kom dan 1 teken. Dus dan maar een vraagteken zetten.

Bon, mijn eerste kennismaking met dit forum was er eentje met veel enthousiasme. Tonnen info omtrent vele onderwerpen.
Maar ook bij mij, leek en cijfermatig geen kampioen, werd mijn enthousiasme nogal getemperd toen ik wijze van reageren opmerkte. Gezien de reactie van Aneka in een ander onderwerp, hoop ik het dekseltje van het potje te halen en een constructieve discussie op gang te brengen.
Heb ik recht van spreken als nieuwkomer? Ja, want dan ervaar je meer dan de ervaren rotten op dit forum hoe moeilijk het is om hier je weg te vinden. En nog eens ja, want ik vergelijk met andere forums.
Ah ja, en ook omdat ik echt geloof in deze informatiebank. Het kan voor velen de plaats zijn om de nodige info te vinden om hun groene droom waar te maken.
Zou zonde zijn dit te verliezen.
En last but not least, het zijn die mensen die al zo veel tijd in dit forum gestoken hebben die er zouden moeten voor vechten om een betere structuur te krijgen. Het is per slot van rekening hun werk dat anders deels verloren gaat of niet rendeert. En er is niets zo frustrerend als het gevoel hebben niet erkend te worden voor vrijwillige inzet.

Ma bon, mijn eerste kennismaking met dit forum...
Onderwerpen worden vaak afgeketst ("zoek eerste eens op alvorens...")
Of we worden hopeloos techneut en gaan elkaar belegeren met cijfers. Hier heeft Jan met de (groene) pet geen boodschap aan tenzij het zodaning wordt uitgelegd dat het voor hem ook begrijpelijk is. Voor sommige mensen met vakkenis kan dit betekenen dat ze zullen moeten kiezen of ze tot 1 of 4 cijfers na de komma willen werken.
Of, en deze bewijst dat we allemaal een beetje princieps-gedreven mensen zijn, we gaan discussiëren over hoe groen en duurzaam we al dan niet zijn.

Ik kan voor al deze dingen begrip opbrengen en vind dat elk van deze discussie's een plaats moeten vinden op dit forum. Maar daar knelt nu net het schoentje.
Vooreerst is er geen vooropgestelde structuur terug te vinden. Een verdeling in onderwerpen op de eerste pagina kan al heel wat oplossen.
Verder zou het voor de mensen met vakkundige kennis interessant kunnen zijn om moderator te worden van een deelonderwerp. Op die manier houden ze overzicht en kunnen ze mensen binnen een bepaald onderwerp zelf dirigeren naar eerder gestelde vragen of geformuleerde antwoorden. Voor de moderator zal dit in de praktijk betekenen dat er voor hem of haar minder werk zal zijn, want zijn werk uit het verleden zal beter renderen.
Verder is een forum een gemeenschap. De emotie die je soms leest in een bericht (frustratie is ook een emotie) bewijst dit. Maar er moet ook een plek zijn waar mensen hun ding kwijt kunnen omtrent het forum zelf.
En last but not least, de beheerder van een forum zou gedragsregels moeten opstellen die iedere nieuwe forumgebruiker te lezen krijgt.

Ik ben zo vrij een voorbeeld te geven van een forum dat ongeloofelijk goed draait en een duidelijke structuur heeft. Ga eens piepen op onderstaande link:
http://www.horizonsunlimited.com/bulletin/

Voila, ik hoop dat er hier een constructief gesprek uit voortkomt en dat het forum toegankelijker mag worden voor het grote publiek. Anders, mezelf incluis, haken heel wat mensen snel af. Terwijl dit juist een uniek middel kan zijn voor jan en alleman! Echt waar.

Pieter Maes.p