Heeft balansventilatie ook nadelen ?

Het Ecobouwers forum is vernieuwd en verbeterd, daarom is deze discussie afgesloten. Je kunt hier niet meer reageren. Je kan deze vraag opnieuw stellen, of vragen aan de beheerder van Ecobouwers om deze discussie opnieuw te openen als een nieuwe vraag.

Beste allen,

Het is onze bedoeling om een zo energiezuinig huis te bouwen als mogelijk. Dit met een doorgedreven isolatie in combinatie met een balansventilatie, wellicht met aardwarmtewisselaar, maar dit terzijde. We zijn zeker voorstander van het systeem, maar we zien misschien wel een niet onbelangrijk praktisch bezwaar.

Een mogelijk probleem zien we in de temperatuur van de slaapkamers. We wensen deze niet te verwarmen, we slapen graag fris.
Onze vrees is dat de verse lucht die wordt aangevoerd in de slaapkamers via de balansventilate verwarmd wordt door de uitgaande lucht van de woonvertrekken. Maw, we verwarmen dus automatisch de slaapkamers, en dit willen we vermijden. Een bijkomend nadeel is misschien wel dat de verwarming van de slaapkamers indirect energie vergt, er is dus een nadelige invloed op de totale energiebehoefte van de woning.

Stel dat bijvoorbeeld de temperatuur in de slaapkamers ongeveer 15 graden is, en de temperatuur in de woonvertrekken ongeveer 19 graden. De samengevoegde uitgaande lucht zal dan hiervan het gemiddelde bedragen, 17,5 graden. Dit wil zeggen dat de verse lucht in de woonvertrekken, ondanks de warmterecuperatie aanzienlijk lager is dan de aanwezige temperatuur. Dit heeft toch het gevolg dat er extra energie nodig is om het verlies te compenseren.
Zo transporteert de balansventilatie de warmte vanuit de verwarmde zone's naar de onverwarmde zone's. Met als resultaat dat je verplicht bent je hele huis steeds op dezelfde temperatuur te houden. Misschien leidt dit dus wel tot een inefficient energieverbruik wanneer men de volledige woning in acht neemt.

Is deze stelling correct ?
Bestaan er oplossingen om dit te vermijden ? ( misschien een balansventilatie met twee aparte circuits, één met warmterecuperatie en één zonder ).

Met vriendelijke groeten,
Steve

Reacties

Ik heb begrepen dat een goed doordacht en uitgewerkt ventilatieplan een must is om correct te ventileren. Maar wat als je denkt/voelt dat je architect weinig of geen ervaring heeft met balansventilatiesystemen (type D)?

Kan je dan enkel een beroep doen op de leverancier of installateur voor het uitwerken van het ventilatieplan, of zijn er "onafhankelijke" firma's of organisaties die zo'n plan op papier kunnen zetten?

Ik heb nog een vraag over filters: Zijn elektrostatische filters ook een optie? Ik heb geen benul hoe die werken, ik maak ze alleen regelmatig schoon.
Ik weet dat ze energie kosten, maar je hebt geen verbruik van filterdoek.
Groeten,
Hans van Andel

Zeer goede vraag Hans.

Weet jij, of iemand anders, toevallig of deze ook beschikbaar zijn voor ventilatiesystemen voor woonhuizen, en dus niet enkel voor de grotere ventilatiesystemen die je vb in kantoorgebouwen aantreft ?

Het principe is dat de zeer kleine deeltjes electrisch (electrostatisch) worden geladen (bv negatief).
Daarna passeren ze voorbij een positief geladen plaat. Daardoor kleven ze als het ware aan deze plaat en worden ze uit de lucht onttrokken.
Doordat dit principe kan men zelfs de allerkleinste deeltjes uit de lucht verwijderen, dit in tegenstelling tot een reguliere filter waar de mazen van de filter steeds een minimum grootte hebben om de luchtweerstand niet te hoog te maken.
Echter, tot op heden heb ik nog geen weet van een systeem dat kan worden aangesloten op een balansventilatie.
Wel bestaat er een uitgebreid gamma van electrostatische luchtreinigers die men gewoon in de kamer plaatst en alzo de aanwezige lucht reinigt. Echter in combinatie met een continue luchtverversing middels je balansventilatie lijkt me dit geen ideale oplossing. Meestal verspreiden deze toestellen ook nog negatieve ionen waarvan wordt gezegd dat ze een positieve invloed hebben op de gezondheid (luchtkwaliteit).

Een veel besproken nadeel van electrostatische filters is dat deze blijkbaar om een of andere bizarre reden ozon produceren. Wat op zich dus weer schadelijk is. Dit ozon zou dan middels een actieve koolstof filter terug kunnen worden weggefilterd.........
Echter, volgens een studie van de vlaamse overheid ("wonen en gezondheid") is dit type toestel eerder te wantrouwen.

Toch wel een interessant document. Hierbij de link:
www.wvc.vlaanderen.be/gezondmilieu/wonen/wonen_en_gezondheid.pdf

Hierin wordt eveneens de luchtkwaliteit in woningen toegelicht, en de bovenvernoemde filters worden eveneens aangehaald op bladzijde 66.

Groetjes,
Stevo!