Meer uitleg over een blauwbrander

Is een blauwbrander hetzelfde als een Low NOx brander of een Ultra Low NOx brander? Kan deze gemonteerd worden op een bestaande cv-ketel?

Reacties

De verschillende benamingen van mazoutbranders zijn een poging de kwaliteit van de uitgestoten gassen te duiden.  Geen idee eigenlijk of er formele eisen voor ieder typebenaming.  

En ook: er is idd uitwisseling mogelijk tussen een ketel en verschillende type branders.  Maar welke brander in welke ketel kan zal je moeten navragen.  

En ook: een 'oudere' bestaande ketel upgraden met een nieuwe brander die bv op lagere temperaturen werkt, gaat mogelijk extra eisen stellen aan de afvoerkanalen of schouwen.  Dat moet je zeker ook in acht nemen.